Komunikat w sprawie wygenerowania Oświadczenia nr 3 w Bazie Wiedzy UAM. Informujemy, że w intranecie dostępny jest komunikat Prorektorki ds. nauki w sprawie wygenerowania Oświadczenia nr 3 w Bazie Wiedzy UAM. Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z komunikatem: Baza Wiedzy UAM Oświadczenie nr 3

Przedłużona rekrutacja Erasmus. Do 05.01.2024 wydłużono czas trwania dodatkowej rekrutacji w programie Erasmus+ na wyjazdy dla osób zatrudnionych na wydziale, zarówno dla nauczycieli akademickich, jak i osób wykonujących pracę na innych stanowiskach. Wydział otrzymał dodatkowe środki z kończącej się umowy, które można wykorzystać na wyjazd, który odbędzie się najpóźniej do końca maja 2024. Wnioski sporządzone zgodnie z regulaminem należy składać do koordynatora wydziałowego Filipa Schmidta na adres filip.schmidt@amu.edu.pl. Komisja wydziałowa ds. Erasmusa ogłosi wyniki w pierwszej połowie stycznia 2024. Regulamin dla pracowników Wydziału Socjologii UAM niebędących nauczycielami akademickimi. Regulamin dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Socjologii UAM

Dr Łukasz Skoczylas wykonawcą w projekcie NCN. Dr Łukasz Skoczylas będzie wykonawcą w projekcie Narodowego Centrum Nauki, który został przyznany Wydziałowi Prawa i Administracji UAM. Szczegółowe informacje: grant Łukasz Skoczylas.

Warsztaty mobility i automasażu. Kolejne spotkanie z cyklu warsztatów mobility i automasażu odbędzie się w czwartek 21.12 o godzinie 15.00. Osoby chętne proszone są o zgłoszenie się do Pani Małgorzaty Błasiak-Dudy. Zajęcia odbędą się, gdy zbierze się minimum pięć osób. Grupa, która rozpoczęła warsztaty jest otwarta, więc jest możliwość dołączenia się do niej dla osób, których nie było na pierwszym spotkaniu.