Spotkanie dotyczące zmian w programie studiów. Zapraszamy na spotkanie, podczas którego porozmawiamy na temat planowanych zmian w programie studiów socjologicznych pierwszego stopnia. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 8 stycznia o godzinie 10:00 w sali 4 (kinowa) w budynku D.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ronena Itsika. W poniedziałek 8 stycznia o godzinie 10:00 w formie zdalnej odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ronena Itsika. Szczegółowe informacje na stronie: obrona doktoratu.

Program KA171 - wymiana z państwami partnerskimi UE. Osoby zainteresowane wyjazdami pracowniczymi lub studenckimi do krajów, które nie biorą udziału w programie Erasmus (a więc głównie pozaeuropejskich), ale są państwami partnerskimi Unii Europejskiej, proszone są o przesłanie informacji niezbędnych do aplikowania o taki rodzaj współpracy w programie KA171 przez wydział do koordynatora wydziałowego programu Erasmus Filipa Schmidta na adres filip.schmidt@amu.edu.pl do 20.01.2023. Wniosek o taki rodzaj współpracy składa uczelnia na podstawie zbiorczych informacji (tzw. makiet) od wydziałów. Na podstawie ewentualnych zgłoszeń od osób zainteresowanych zostanie przygotowana i przekazana taka "makieta" dla naszego wydziału. Zgłoszenie musi zawierać szczegółowe informacje, w tym takie pochodzące od potencjalnego partnera. Wszystkie szczegóły opisane są w piśmie i załącznikach przesłanych przez Biuro Erasmus: Informacje dla wydziałów, Zgłoszenia wydziałowe, Call 2024, Regiony-Kraje, Zasady aplikowania