Procedura składania wniosków do NCN. Przekazujemy plik z procedurą składania wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki, dla których termin wysyłki aplikacji upływa 15 marca 2024 roku: prodecura NCN.

Zgłoszenia na III trymestr Uniwersytetu Otwartego. Uniwersytet Otwarty UAM rozpoczyna prace nad organizacją kursów w ostatnim trymestrze tego roku akademickiego. Zapraszamy do zgłaszania propozycji kursów prowadzonych przez pracowników Wydziału do 27 stycznia, do dr Łukasza Rogowskiego (lukasz.rogowski@amu.edu.pl) lub na adres internetowy Biura Uniwersytetu Otwartego: uo@amu.edu.pl.  Autorami kursów mogą być osoby zatrudnione na etatach dydaktycznych, pracownicy emerytowani, doktoranci i zaproszeni goście, ale pod warunkiem, że zajęcia swoje prowadzili wspólnie z pracownikami naszego Uniwersytetu. Za prowadzenie zajęć przewidziane jest wynagrodzenie. Szczegółowych informacji udziela dr Łukasz Rogowski.

Młodzież z Ukrainy w europejskich miastach – projekt badawczy EPICluster. Zapraszamy na spotkanie poświęcone prezentacji projektu pt. “Seeking a new language: Narratives on home, (forced) migration and identity of newcoming Ukrainian youth to European cities”. Jednym z celów projektu jest zrozumienie sposobów, w jakich młodzi ludzie z Ukrainy opisują swoje doświadczenie życia w Poznaniu, Fryburgu Bryzgowijskim i Salonikach. Projekt finansowany jest przez EPICUR – Europejski Sojusz Uniwersytetów, ze środków programu Horizon 2020, w ramach filaru „Nauka z i dla społeczeństwa”, a prowadzony jest na czterech uniwersytetach, w tym na UAM. Wydział Socjologii UAM reprezentują dr Jacek Kubera (kierownik), dr Maciej Frąckowiak i dr Małgorzata Kubacka, z kolei Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM – doktorantki Olena Martynchuk i Yuliia Andriichuk. Gościem specjalnym wydarzenia będzie członkini zespołu badawczego, antropolożka, dr Georgia Sarikoudi z Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach. Celem spotkania jest sieciowanie osób zainteresowanych problematyką projektu i wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia podobnych badań. Spotkanie odbędzie się w języku angielskim. Termin: poniedziałek 22 stycznia 2023 r., godz. 11:00-12:30. Miejsce: sala 1 bud. C (parter), Wydział Socjologii UAM, Kampus Ogrody.

Centrum Badania Ryzyka Systemowego UW. We wtorek 16 stycznia w godzinach 12:00-13:30 dr Piotr Cichocki, prof. Piotr Jabkowski i prof. Piotr Matczak przedstawią gościnne wystąpienie pt. "Do disaster experiences impact public opinion on climate change in European countries?". Do spotkania można dołączyć na platformie Zoom: link do spotkania.