Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami dotyczącymi nagród Prezesa Rady Ministrów przyznawanych w trzech kategoriach.
1) za wyróżniającą się rozprawę doktorską;
2) za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego;
3) za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej (indywidualna albo zespołowa).
Termin składania wniosków o Nagrody Prezesa Rady Ministrów w Biurze Organizacyjno-Prawnym:
8 marca 2024 roku.
Wypełnione wnioski wraz z dokumentacją proszę nadsyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: magdalena.nowicka@amu.edu.pl.
Więcej szczegółów w zamieszczonych poniżej plikach: Pismo przewodnie, Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów, Wniosek o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów