Publiczna obrona rozprawy doktorskiej. W poniedziałek 29 stycznia o godzinie 11:15 w sali 107 (budynek D) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Stamm-Koreckiej pt ,,Portret socjologiczny młodych mieszkańców aglomeracji poznańskiej o prawicowej autoidentyfikacji. Wymiar odświętny a życie codzienne”. Szczegółowe informacje na stronie: obrona doktoratu.

Wydziałowe seminarium naukowe. Zapraszamy na wydziałowe seminarium, które odbędzie się w poniedziałek 29 stycznia. O godzinie 9:45 w sali 4 (budynek D) zaprezentowane zostaną wyniki badań dotyczących kryzysu energetycznego. O godzinie 11:45 w sali 112 (budynek C) rozpocznie się okrągły stół dotyczący tej tematyki, z udziałem przedstawicieli samorządów i organizacji społecznych. Spotkanie jest współorganizowane przez Instytut Spraw Publicznych. Szczegółowe informacje na stronie: seminarium wydziałowe.

Warsztaty psychoedukacyjno–rozwojowe. Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego zaprasza pracowniczki i pracowników na organizowane warsztaty. Wszystkie informacje o warsztatach można znaleźć na stronie Poradni RiWP, w zakładce "warsztaty: Poradnia RiWP – warsztaty. Zapraszamy do zapisów do naszego newslettera: Link do newslettera 

Konkurs ID-UB "Studenckie staże badawcze". „Celem konkursu jest włączenie do nowatorskich badań naukowych o charakterze międzynarodowym - prowadzonych przez doświadczonych naukowców - studentów IV lub V roku studiów. Konkurs obejmuje sfinansowanie udziału studentów w 20 „uniwersyteckich projektach badawczych”. Termin składania wniosków: 19 lutego 2024 r. Szczegółowe informacje i formularz wniosku konkursowego: Konkurs nr 128 "IAS. Studenckie staże badawcze

Konkurs NCN Miniatura 8. Przekazujemy informacje z Centrum Wsparcia Projektów UAM dotyczące aplikowania w konkursie Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 8: konkurs Miniatura.

Visiting Professor na University of Jaén. Do 29 lutego można składać wnioski na stanowisko visiting professor na Uniwersytecie Jaén w Hiszpanii. Szczegółow informacje i formularz aplikacyjny na stronie: visiting professor.

VII edycja konkursu Fund_Akcja. 29 stycznia br. Fundacja UAM uruchomi nabór zgłoszeń do VII edycji konkursu Fund_Akcja! O grant na realizację projektu mogą ubiegać się niemal wszyscy przedstawiciele społeczności akademickiej: studenci, doktoranci, pracownicy UAM, a także koła naukowe i organizacje studenckie. Proces rekrutacji odbywać się będzie online poprzez formularz, który zostanie udostępniony na stronie FUAM. Zgłoszenia można przesyłać do 19 lutego br. dodatkowych informacji udziela p. Beata Sobkowiak beata.sobkowiak@ppnt.poznan.pl.  Regulamin Konkursu Fund_Akcja