Zapraszamy na seminarium wydziałowe pt. "Kryzys energetyczny w Polsce - perspektywa Polek i Polaków oraz samorządów lokalnych", które odbędzie się 29 stycznia na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Pierwsza część seminarium (9:45-11:15, sala nr 4 (kinowa), budynek D) poświęcona będzie prezentacji wyników badań. Wnioski z badań empirycznych przedstawią ekspertki z Instytutu Spraw Publicznych oraz pracownicy i pracowniczki naszego Wydziału z Zakładu Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej, Zakładu Studiów nad Dynamiką Społeczną oraz Zakładu Teorii i Badań Praktyk Społecznych.

Druga część wydarzenia (11:45-13:15, sala nr 112, budynek C) to debata pod tytułem „Co dalej? Sytuacja w energetyce a przyszłość samorządów lokalnych”. W dyskusji wezmą udział przedstawiciele samorządów lokalnych, eksperci oraz organizacje społeczne. Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału, licząc na cenne perspektywy i doświadczenia, które wzbogacą naszą dyskusję.

Szczegółowe informacje o programie znajdą Państwo w załączonym harmonogramie seminarium

Spotkanie jest współorganizowane przez Instytut Spraw Publicznych.