Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami dotyczącymi nagród Prezesa Rady Ministrów przyznawanych w trzech kategoriach.
1) za wyróżniającą się rozprawę doktorską;
2) za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego;
3) za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej (indywidualna albo zespołowa).
Termin składania wniosków o Nagrody Prezesa Rady Ministrów w Biurze Organizacyjno-Prawnym: 8 marca 2024 roku. Wypełnione wnioski wraz z dokumentacją proszę nadsyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: magdalena.nowicka@amu.edu.pl.  Więcej informacji na stronie: Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Seminarium poświęcone wynikom konkursu "Czym jest dla Ciebie Miasto Poznań?". Zapraszamy na spotkanie online, które odbędzie się 25 stycznia o godzinie 18:00. Szczegółowe informacje, w tym link do spotkania, na stronie: "Czym jest dla Ciebie Miasto Poznań?"

Spotkanie poświęcone badaniom nt. kryzysu energetycznego. 26 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie odbędzie się seminarium "Czy rzeczywiście było tak strasznie? Jak Polacy radzą sobie z rosnącymi kosztami energii", na którym zaprezentowane zostaną wyniki zrealizowanych na naszym Wydziale badań. Szczegółowe informacje na stronie: seminarium w Koninie.

Szkolenie z zakresu zarządzania danymi. UAM organizuje szkolenie Data Steward School dotyczące zarządzania danymi uzyskiwanymi w badaniach naukowych. Osoby chętne do udziału w szkoleniu (w wymiarze 40 godzin) mogą zgłaszać się do mgr Marzeny Pawłowskiej (marzenap@amu.edu.pl) do 22 stycznia.

Zaproszenie na seminarium wydziałowe. W poniedziałek 29 stycznia zapraszamy na wydziałowe seminarium naukowe organizowane wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych. Szczegółowe informacje na stronie: seminarium wydziałowe.