Zapraszamy na seminarium online poświęcone wynikom konkursu "Czym jest dla Ciebie Miasto Poznań?", które odbędzie się 25 stycznia o godzinie 18:00.

 

Udział: Krzysztof Podemski (prof. UAM), Jacek Kubera (dr UAM), Maciej Frąckowiak (dr UAM)

Moderuje: Marek Nowak (prof. UAM) 

Konkursy na pamiętniki wykorzystywane przez socjologów stały się tradycją badań wiązanych z Poznaniem. Ich geneza sięga 1928 roku i początków ośrodka socjologicznego wiązanego z Florianem Znanieckim. Ówczesne przesłanki badania związane były nie tylko z krytyką Znanieckiego badań sondażowych (które do tego były drogie i wymagające profesjonalnych zasobów kadrowych), ale również słabością dostępu do danych pozwalających na socjologiczne analizy. Dzisiaj sytuacja jest zdecydowanie odmienna: dysponujemy danymi, rzadziej decydujemy się jednak na ich wytwarzanie. Ewoluują również cele stawiane badaczom posługującym się klasycznymi dla socjologii technikami. Rzadziej stawiamy badaczom ogólne pytania, dotyczące sytuacji typowych, wielkich agregatów społecznych (jak to: czym jest dla ciebie miasto Poznań), częściej interesuje nas podmiot, perspektywa szczególna, jednostkowa. 

Seminarium poświęcone będzie po części zagadnieniu teoretycznemu, jakim jest pojęcie tożsamości miasta, po części zaś odpowiedziom, jakie przyniosła konkretna, ostatnia edycja badania. A zatem: 

  • co wiemy o Poznaniakach na podstawie konkursu na pamiętniki?;
  • Co wiemy o Poznaniu na podstawie badania?;
  • Co wyniki ostatniej edycji wnoszą do wiedzy socjologów miasta, na tle wyników wcześniejszych edycji i w szczególności edycji z lat 90. XX w.? 

Seminarium poprzedzone zostanie 20 minutowym wprowadzeniem dotyczącym metodologii konkursów na pamiętniki, ich historii i specyfice pozyskiwanych danych.  

Link do spotkania: seminarium

Organizatorzy: 

  • Sekcja Socjologii Miasta PTS
  • Oddział Poznański PTS