Przedstawiamy publiczny raport z badań nad życiem codziennym w kryzysie energetycznym, przygotowany przez międzyzakładowy zespół badawczy utworzony przez osoby pracujące na naszym Wydziale. Badanie jest częścią międzynarodowego przedsięwzięcia "Disrupted Routines" - inicjatywy podjętej ad hoc przez członków i członkinie sekcji socjologii konsumpcji Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego w odpowiedzi na kryzys energetyczny i społeczny wywołany wojną w Ukrainie.

 

Europejski projekt koordynuje prof. Melanie Jaeger-Erben z Branderburskiego Uniwersytetu Technicznego w Cottbus. Polskie badania na naszym Wydziale zainicjował i koordynuje dr Maciej Frąckowiak, a zespół badawczy współtworzą także dr Mariusz Baranowski, prof. Rafał Drozdowski, mgr Jan Jęcz, dr Małgorzata Kubacka, dr Agnieszka Nymś-Górna, prof. UAM dr hab. Ryszard Necel oraz dr Przemysław Pluciński. Realizacja badań sondażowych możliwa była dzięki grantom ID-UB przyznanym prof. Ryszardowi Neclowi i dr. Maciejowi Frąckowiakowi.

Jak możemy przeczytać we Wstępie, celem realizowanych (zeszłą zimą i wiosną badań empirycznych) była odpowiedź na pytanie, jak społeczeństwo polskie postrzega i doświadcza kryzys energetyczny wywołany wojną w Ukrainie i jej następstwami (wzrost cen energii, niepewność dostaw oraz polityki oszczędnościowe). Tytułowy kryzys był zatem główną osią rozważań, ale jako zjawisko społeczne silnie zakorzenione w codzienności, a więc związane z wysokimi cenami energii i ich konsekwencjami dla gospodarstw domowych. Współczesne zmiany klimatyczne, wyczerpywanie się tradycyjnych źródeł paliw, zmieniającą się sytuację na globalnych rynkach wywołaną wojną w Ukrainie potraktowano tu jako szerszy kontekst badań zogniskowanych na społecznej zaradności wobec konsekwencji tych globalnych zmian.

Raport można pobrać tutaj: "Zakłócone rutyny"

Z wersją elektroniczną raportu zapoznać się można na stronie: https://issuu.com/beczmiana/docs/zakloconerutyny_digital?fbclid=IwAR0zhqbe-AJ6LemWQIXr66NaRmBdCRWWznVY4hOjwiFH9kB8jd7meLGDV9Y

Wywiad w Radiu TOK FM na temat badań: https://audycje.tokfm.pl/amp/podcast/150081,Koc-kapcie-i-rekawiczki-Bo-energia-kosztuje-nas-za-duzo

Raport, który przedstawiamy to popularyzatorskie podsumowanie ogólnopolskich, ilościowych badań CAWI przygotowanych w oparciu o kwestionariusz wspólny dla krajów biorących udział w projekcie. Obecnie trwają pracę nad przygotowaniem tekstów naukowych porównujących wyniki uzyskane w różnych krajach. Niebawem rozpocznie się także faza opracowywania danych jakościowych, na którą złożyło się kilkadziesiąt indywidualnych wywiadów pogłębionych prowadzonych zeszłej zimy z osobami mieszkającymi w Koninie. 

W styczniu planowane jest wydziałowe seminarium naukowe poświęcone omówieniu wyników i dalszych planów zespołu badawczego.