Podczas seminarium "Rola mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w środowisku akademickim w kontekście polityki antydyskryminacyjnej" wręczono nominacje dla mediatorów i mediatorek UAM. Jedną z osób mianowanych jest dr Martyna Plucińska-Nowak.

 

W trakcie seminarium porozumienie o współpracy pomiedzy UAM a Polskim Centrum Mediacji podpisały: Rektorka prof. Bogumiła Kaniewska oraz Prezeska oddziału PCM Joanna Jabłońska. Zgodnie z polityką UAM, system mediacji jest priorytetową metodą rozwiązywania konfliktów w społeczności akademickiej (w tym na tle polityki antydyskryminacyjnej).

 

Więcej informacji na stronie internetowej oraz w intranecie.