Informacja dotycząca legitymacji studenckich
Studenci
Data dodania: 28 October 2020

Uprzejmie informujemy, że w związku z COVID-19 od 19 października br. zostaje wprowadzone ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, a także ograniczenie kształ...

E-angielski: materiały do nauki własnej na poziomie A1 - A2
Studenci
Data dodania: 28 October 2020

Na platformie Moodle dostępne są materiały do nauki własnej z języka angielskiego na poziomie A1-A2. Powyższe materiały przeznaczone są przede wszystkim dla studentów I roku studiów, ale mogą korzystać z&n...

Test diagnozujący z języka obcego dla studentów I roku
Studenci
Data dodania: 28 October 2020

Test diagnozujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich W dniu 2 listopad...

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Studenci
Data dodania: 17 October 2020

Do 20 października istnieje możliwość składania wniosków o stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego. O stypendium mogą ubiegać się studenci wszystkich lat, a&nb...

Odbiór i podbijanie legitymacji studenckich
Studenci
Data dodania: 24 September 2020

Od 28 września br. studenci I roku studiów będą musieli elektronicznie zaakceptować trzy rzeczy: 1) ślubowanie,2) oświadczenie dotyczące odpłatności,3) klauzu...

Informacja dla studentów polonijnych studiujących na UAM
Studenci
Data dodania: 24 September 2020

Informacja dla studentów polonijnych studiujących na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, to organizacja pozarządowa, która od...

Popularne aktualności