Komunikat dla osób studiujących na ostatnim roku ws. terminu składania prac dyplomowych
Studenci
Data dodania: 25 September 2023

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominam, że wpis oceny zaliczającej ostatni semestr seminarium wiąże się z ukończeniem pisania pracy przez seminarzystę_tkę (paragraf 29 Regulaminu Studiów). Jednocześnie ...

Stypendium Naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego - edycja 2023
Studenci
Data dodania: 08 September 2023

Jak co roku, Departament Edukacji i Nauki zaprasza do składania wniosków o Stypendium Naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Poniżej znajduje się opis procedury dostarczeni...

III edycja konkursu na dofinansowanie badań do prac magisterskich
Studenci
Data dodania: 26 May 2023

Dziekan Wydziału Socjologii ogłasza III edycję wydziałowego konkursu na dofinansowanie projektów badawczych związanych z realiz...

Badania na temat dostępności Uniwersytetu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Studenci
Data dodania: 27 January 2023

W imieniu Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami zachęcany do udziału w badaniach jakościowych oraz ilościowych dotyczących wspierania osób z niepełnosprawnościami na naszym uniwersytecie....

Warsztaty w Poradni Rozwoju i Wsparcia Psychicznego UAM
Studenci
Data dodania: 03 January 2023

Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego UAM zaprasza studentów do zapisów na styczniowe warsztaty: 1)

Wyniki konkursu na najlepsze prace licencjackie
Studenci
Data dodania: 29 November 2022

Dziekan Wydziału Socjologii ogłasza wyniki konkursu na najlepsze prace licencjackie napisane na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022.

Popularne aktualności