E-angielski: materiały do nauki własnej na poziomie A1 - A2
Studenci
Data dodania: 28 October 2020

Na platformie Moodle dostępne są materiały do nauki własnej z języka angielskiego na poziomie A1-A2. Powyższe materiały przeznaczone są przede wszystkim dla studentów I roku studiów, ale mogą korzystać z&n...

Test diagnozujący z języka obcego dla studentów I roku
Studenci
Data dodania: 28 October 2020

Test diagnozujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich W dniu 2 listopad...

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Studenci
Data dodania: 17 October 2020

Do 20 października istnieje możliwość składania wniosków o stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego. O stypendium mogą ubiegać się studenci wszystkich lat, a&nb...

Komunikat Studium Językowego dot. lektoratów
Studenci
Data dodania: 15 October 2020

Nauka języków jest dwustopniowa: język ogólny (licencjat) oraz język specjalistyczny (SUM) Lektorat języka nowożytnego obejmuje od 30 do 120h języka ogólnego (w zależności od poziomu początkowego Studenta) ...

Odbiór i podbijanie legitymacji studenckich
Studenci
Data dodania: 24 September 2020

Od 28 września br. studenci I roku studiów będą musieli elektronicznie zaakceptować trzy rzeczy: 1) ślubowanie,2) oświadczenie dotyczące odpłatności,3) klauzu...

Informacja dla studentów polonijnych studiujących na UAM
Studenci
Data dodania: 24 September 2020

Informacja dla studentów polonijnych studiujących na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, to organizacja pozarządowa, która od...

Popularne aktualności