Dziekan Wydziału Socjologii UAM ogłasza I edycję konkursu na najlepsze prace licencjackie napisane na Wydziale Socjologii. Do konkursu będą mogły zostać zgłoszone prace licencjackie, które powstaną w ramach seminariów licencjackich rozpoczętych w obecnym roku akademickim i które zostaną obronione do dnia 30 września 2022 r.

 

Przewidziane jest przyznanie dwóch pierwszych nagród, po jednej dla każdego z kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Socjologii. Obejmują one dofinansowanie do projektów badań do przyszłych prac magisterskich przygotowywanych na Wydziale Socjologii przez laureatki i laureatów konkursu oraz nagrody książkowe.

 

Termin składania wniosków: 30 października 2022 r.

 

Regulamin konkursu

Wniosek konkursowy