Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pawła Nowaka. W najbliższy poniedziałek 21 listopada 2022 roku o godz. 12.00, na Wydziale Socjologii UAM, ul. Szamarzewskiego 89, budynek D, sala 107, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pawła Nowaka pt. „Społeczno-kulturowe konsekwencje transformacji cyfrowej usług publicznych”. Szczegóły obrony dostępne na stronie wydziałowej: Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pawła Nowaka

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Tovy Persoff. 21 listopada 2022 roku o godz. 14.00 w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Tovy Persoff pt: "English - Lingua Franca of the 21st Century: A Key Component for the Professional Identity of Israeli Start-up Leaders in the Global Business World". Szczegóły obrony dostępne na stronie wydziałowej: Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Tovy Persoff

Seminarium otwarte. W czwartek 24 listopada 2022 o godzinie 17:00 na MS Teams odbędzie się kolejne seminarium otwarte Zakładu Teorii i Badań Praktyk Społecznych. Prof. Sam Binkley przedstawi referat "Metaphors of Interiority and Containment in American Therapeutic Culture". Szczegółowe informacje wraz z linkiem prowadzącym do seminarium na stronie internetowej: Seminarium otwarte, 24 listopad br., godz.17:00

Wydziałowe spotkanie informacyjne poświęcone dostępności dydaktyki . W poniedziałek 21.11.2022, godz. 10:00 w sali 4 (budynek D) zapraszamy na spotkanie wszystkich pracowników Wydziału pt. „Dostępność w pigułce – czyli jak prowadzić zajęcia przyjazne studentom bez obniżania jakości”. Mgr Anna Rutz z Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UAM przedstawi najważniejsze kwestie praktyczne związane z prowadzeniem zajęć dostępnych dla osób studiujących z różnymi niepełnosprawnościami, czego wymagają od prowadzących każde zajęcia obowiązujące przepisy (Ustawa z 20 lipca 2018 Prawo o Szkolnictwie Wyższym, art.11, ust.1, pkt.6 - zadaniem uczelni jest stwarzanie osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie rekrutacji, kształcenia, kształcenia w szkołach doktorskich i w prowadzeniu działalności naukowej). W związku z wagą tematu obecność jest wysoce rekomendowana, co będzie związane z wykorzystaniem listy obecności.

XXVI edycja Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. W dniach 15-20 maja 2023 r. odbędzie się XXVI edycja Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. W ramach Festiwalu istnieje możliwość zorganizowania wydarzeń stacjonarnych i w formie zdalnej.Osoby zainteresowane zaproponowaniem organizacji wydarzeń (wykłady, warsztaty, pokazy) mogą zgłaszać chęć do dr Łukasza Rogowskiego (lukasz.rogowski@amu.edu.pl) do 22 listopada.

Konferencja naukowa „Wyparte historie. Antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939”. JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z Kolegium Rektorów Miasta Poznania zapraszają na konferencję naukową w dniu 12 grudnia 2022, Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1, Sala Lubrańskiego. Tematem konferencji jest antysemityzm prześladowanie i wykluczenie Żydów na Uniwersytecie Poznańskim. Poniżej załączony program Konferencji: Program Konferencji „Wyparte historie. Antysemityzm na uniwersytecie poznańskim w latach 1919-1939”.

Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa "Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku". Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer zaprasza do udziału w konferencji "Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku". Spotkanie łączy osoby nauki zaangażowane w tematykę z zakresu „animal studies”. Udział w konferencji jest bezpłatny, warunkiem jest rejestracja na stronie: Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku.Spotkanie odbywa się w dniach 18 i 19 listopada na MS Teams. Poniżej linki do spotkania wraz z kodami dostępu.
Piątek 18.11.2022 Konferencja- Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku
Identyfikator spotkania: 330 617 553 874
Kod dostępu: igFQxT
Sobota 19.11.2022 Konferencja- Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku
Identyfikator spotkania: 388 741 065 84
Kod dostępu: ouUYeq