Komisja doktorska w przewodzie doktorskim mgr Tovy Persoff Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Tovy Persoff pt: "English - Lingua Franca of the 21st Century: A Key Component for the Professional Identity of Israeli Start-up Leaders in the Global Business World", która odbędzie się dnia 21 listopada 2022 roku o godz. 14.00 w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Tovy Persoff - część jawna

Promotor: Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci:

Prof. UW dr hab. Sławomir Magala (Rotterdam School of Management/ Erasums University Rotterdam)

Prof. UŚ dr hab. Adam Wojtaszek (Uniwersytet Śląski)

Prof. UWr Dr hab. Jan Maciejewski (Uniwersytet Wrocławski)

 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Biurze Obsługi Wydziału Socjologii UAM –Poznań, ul. Szamarzewskiego 89.

 

Przewodniczący komisji doktorskiej Wydziału Socjologii UAM

prof. UAM dr hab. Piotr Jabkowski