Rada naukowa dyscypliny nauki socjologiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Pawła Nowaka pt. „Społeczno-kulturowe konsekwencje transformacji cyfrowej usług publicznych”, która odbędzie się dnia 21 listopada 2022 roku o godz. 12.00 na Wydziale Socjologii UAM, ul. Szamarzewskiego 89, budynek D, sala 107.

Promotor: prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Recenzenci:

prof. US dr hab. Agnieszka Kołodziej-Durnaś – Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Kazimierz Rogoziński - prof. emeritus, Katedra Badań Rynku i Usług UEP

 

Praca doktorska do wglądu znajduje się w:

  • Bibliotece Uniwersyteckiej - Poznań, ul. Ratajczaka 38/40,
  • Biurze Obsługi Wydziału Socjologii UAM –Poznań, ul. Szamarzewskiego 89,
  • na stronie BIP UAM

Przewodnicząca Rady naukowej dyscypliny nauki socjologiczne

prof. UAM dr hab. Aldona Żurek