Komisja doktorska w przewodzie doktorskim mgr Vered Azulay Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Vered Azulay pt. "Teacher Burnout in Youth Villages in Israel", która odbędzie się dnia 5 grudnia 2022 roku o godz. 11.00 w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Vered Azulay - część jawna

 

Promotor: Prof. UAM dr hab. Jakub Isański Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Recenzenci:

prof. UJ dr hab. Anna Wziątek-Staśko Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. UMCS dr hab. Anna Wojnarska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Maciej Hułas Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Przewodniczący komisji doktorskiej Wydziału Socjologii UAM: prof. UAM dr hab. Piotr Jabkowski

 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w:

Biurze Obsługi Wydziału Socjologii UAM –Poznań, ul. Szamarzewskiego 89,
na stronie BIP UAM