Rada naukowa dyscypliny nauki socjologiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Zofii Małkowicz
pt. ,,Sztuka i nauki społeczne. Współczesne relacje oraz ich uwarunkowania", która odbędzie się dnia 23 stycznia 2023 roku o godz. 11.00 na Wydziale Socjologii UAM, Poznań, ul. Szamarzewskiego 89d, budynek D (sala 107).

Promotor: Prof. dr hab. Marek Krajewski Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Recenzenci:
Prof. UŁ dr hab. Tomasz Ferenc - Uniwersytet Łódzki
Prof. UMK dr hab. Krzysztof Abriszewski - Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu

Praca doktorska znajduje się do wglądu w:
Bibliotece Uniwersyteckiej - Poznań, ul. Ratajczaka 38/40
Biurze Obslugi Wydziału Socjologii UAM - Poznań, ul. Szamarzewskiego 89.