Seminarium Otwarte, to inicjatywa Zakładu Teorii i Badań Praktyk Społecznych działającego na Wydziale Socjologii UAM w Poznaniu. Podstawowym jej celem jest umożliwienie dzielenia się wiedzą na temat współczesnych fenomenów społecznych oraz różnorodnych wyzwań (badawczych, praktycznych i etycznych) stwarzanych przez ich pojawienie się i obecność.  Zależy nam na tym, by rozmowie na ich temat towarzyszyła żywa dyskusja, dlatego też Seminarium jest otwarte dla każdego, kto chce w nim uczestniczyć. Nie zamykamy się też na jakąkolwiek dziedzinę nauki, pod warunkiem, że zajmuje się ona badaniem i urefleksyjnianiem świata społecznego. Otwartość ta dotyczy również problematyki poruszanej w trakcie spotkań. Przyjęliśmy, iż w każdym roku działania Seminarium zostanie poświęcone innemu zagadnieniu uznanemu przez jego uczestników za ważne i istotne, a przy tym symptomatyczne dla współczesności, pozwalające coś nowego i interesującego o niej powiedzieć.  

 

Edycja II (2021): Jakie nowe konstytucje?  

Ostatnie dekady niosą doświadczenie zrywania lub rozpadu wielu konsensusów organizujących nowoczesny porządek: tych regulujących relacje pracy oraz stosunki pomiędzy elitami i masami; tych wokół sposobów rozumienia płci, rasy i etniczności; tych określających miejsce człowieka wśród innych gatunków i w obrębie środowiska naturalnego; tych formatujących myślenie o przeszłości i przyszłości, a także tych, których efektem była zgoda co do tego czym jest dobre życie, zamieszkiwanie, przestrzeń. Rozpad tych konsensusów można postrzegać jako konsekwencję różnicowania się zachodnich zbiorowości i podążających za tym procesem roszczeń emancypacyjnych wielu ignorowanych dotąd zbiorowości, ale również jako skutek narastającej niewydolności projektu modernizacji.  

Ponieważ zakładamy, iż życie zbiorowe nie może istnieć bez minimalnej choćby zgody co do tego, co stanowić ma jego podstawę czy zasadę je organizującą, to chcielibyśmy z trakcie Seminariów otwartych zapytać, o to, co mogłoby je stanowić. Zależy nam na poszukiwaniu tych nowych konstytucji w bardzo różnych obszarach życia społecznego, w taki sposób by nie absolutyzować żadnego z nich jako przestrzeni potencjalnej zgody i by otworzyć maksymalnie szerokie pole dyskusji.  

 

Najbliższe spotkanie: dr Magdalena Zamorska „Po co humanistyce rośliny – po co roślinom humanistyka?”

Termin: Spotkanie odbędzie się 16 grudnia 2021 o godzinie 17:00 na MS Teams (LINK prowadzący do seminarium)

Urpflanze 2c

Pierre Jean François Turpin, The Primal Plant [Urpflanze], 1837

Abstrakt wystąpienia:

W ostatniej dekadzie coraz większe zainteresowanie humanistyki budzą relacje ludzko-roślinne. Rośliny są problematyzowane – na nowo – w obrębie dyskursu antropocenowego, studiów wielogatunkowych, w kontekstach bioetycznych i biopolitycznych, a przede wszystkim w ramach krytycznych studiów nad roślinami (CPS). W swoim wystąpieniu spróbuję nakreślić mapę tych „roślinnych pojawień”. Prześledzę zmiany statusu organizmu roślinnego w filozofii zachodniej (starożytnej i nowożytnej), wskażę kluczowe pytania: o „duszę roślinną”, morfogenezę organizmu roślinnego, jego „otwartość” (wobec „zamknięcia” organizmu zwierzęcego). Sięgając po teorię krytyczną i polityczną rozważę zagadnienia roślinnej tożsamości, podmiotowości, osobowości prawnej, kwestie bio- oraz nekropolityki życia wegetalnego. Przyjrzę się temu, jak przepisywana jest kolonialna historia botaniki, farmacji, medycyny, rolnictwa, w tym nowożytnej gospodarki plantacyjnej i przemysłowej oraz jakie znaczenie i konsekwencje dla naszego wspólnego świata mogą mieć współczesne biotechnologiczne praktyki. W końcu przyjrzę się relacjom ludzi i roślin w tradycjach rdzennych, zadając równocześnie pytanie o możliwą etykę troski, o to, czy i jak można zadbać o wspólnie tworzony świat i jakie rodzaje wiedzy i wrażliwości są niezbędne?

Biogram gościa:
Magdalena Zamorska - kulturoznawczyni, doktor nauk humanistycznych. Członkini Laboratorium Humanistyki współczesnej Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Program II edycji Seminarium Otwartego  

  • 11.02.2021, czwartek, godzina 17:00, prof. dr hab.. Andrzej Waśkiewicz (IS UW) 
  • 22.03.2021, poniedziałek, godzina 10:00, dr hab. Piotr Michoń prof. UEP (UEP) 
  • 19.04.2021, poniedziałek, godzina 10:00, prof. Matthias Gross (University of Jena) 
  • 13.05.2021, czwartek, godzina 18:00, prof. Felix Stalder (Zurich University of the Arts) 
  • 17.06.2021, czwartek, godzina 18:00, prof. dr hab. MichałPawełMarkowski (University of Illinois, Chicago) 
  • 21.10.2021, czwartek, godzina 18:00, dr Piotr Szaradowski (School of Form)
  • 25.11.2021, czwartek, godzina 17:00, dr Timothée Parrique
  • 16.12.2021, czwartek, godzina 17:00, dr Magdalena Zamorska

Formuła seminarium  

Seminarium odbywać się będzie raz w miesiącu na Wydziale Socjologii UAM w Poznaniu (w czasie pandemii zaś za pośrednictwem platformy Microsoft Teams). W trakcie każdego ze spotkań zaproszony przez organizatorów gość będzie prezentował swój referat. W ciągu miesiąca od jego wygłoszenia autor powinien dostarczyć organizatorom tekst, spełniający wymogi nakładane na artykuły naukowe, a będący zapisem jego wystąpienia w trakcie Seminarium. Referat będzie punktem wyjścia dla napisania przez osoby uczestniczące w seminarium 1-2 artykułów naukowych odnoszących się do tez referatu, polemizujących z nimi, bądź uzupełniającymi go o nowe wątki. Artykuły te powinny zostać dostarczone organizatorom seminarium nie później, niż dwa miesiące od daty wygłoszenia referatu, do którego się one odnoszą. Podsumowaniem każdej z edycji Seminarium będzie publikacja zawierająca wszystkie zgromadzone  w jego trakcie artykuły naukowe.

Seminarium może być nagrywane, a udział w spotkaniu oznacza zgodę na nagrywanie oraz upublicznienie wizerunku dla materiałów audiowizualnych z tego wydarzenia.