Do dnia 21 listopada 2022 r.przyjmowane są wnioski ze zgłoszeniami prac magisterskich do konkursu o Nagrodę im.Floriana Znanieckiego za najlepsze prace obronione w roku 2022.

Prace z uzasadnieniem i stosownymi oświadczeniami, o których ,mowa w pkt 6 §2 Regulaminu nagrody powinny być przesłane w formie elektronicznej na adres anna2008@amu.edu.pl

W załączeniu: Regulamin Nagrody im. Floriana Znanieckiego