Serdecznie zapraszamy na Seminarium wydziałowe, które odbędzie się w poniedziałek 28 listopada 2022 r. o godz. 10:00 w sali nr 4 (budynek D, kampus Ogrody). W ramach seminarium Zakład Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej przedstawi referat „Pomoc społeczna w obliczu kryzysu uchodźczego”.

Tematem badania pt. „Pomoc społeczna w obliczu kryzysu uchodźczego” jest zaangażowanie instytucji pomocy społecznej w łagodzenie trudnej sytuacji społeczno-socjalnej wynikającej z napływu do Polski uchodźców wojennych z Ukrainy. Głównym celem badania, była charakterystyka działań pomocowych realizowanych przez instytucje pomocy społecznej, poznanie skali i form zaangażowania tych instytucji we wsparcie uchodźców oraz identyfikacja niestandardowych działań pracowników socjalnych i społeczności lokalnej na terenie gmin i powiatów.

W badaniu opisano lokalną sytuację widzianą z perspektywy pracowników socjalnych i kadry zarządzającej. Oceniali oni działania w sytuacjach kryzysowych, określali poziom obciążenia i przygotowania pracowników socjalnych do pracy z uchodźcami wojennymi oraz zasoby instytucji.

Badania zrealizowane były w lipcu 2022 roku wśród pracowników zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie usytuowanych na terenie wybranych gmin, miast na prawach powiatu w wytypowanych powiatach z sześciu województw: dolnośląskiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego.