W przeciągu kilku lat kilkudziesięciu studentów naszego Wydziału było obserwatorami Fundacji Court Watch Polska, zdobywając doświadczenie, doskonaląc swój metodologiczny warsztat a przede wszystkim działając na rzecz  pozytywnych zmian  w polskim wymiarze sprawiedliwości.

Czym zajmuje się Obserwator?

Obserwator Fundacji Court Watch Polska to osoba, która w charakterze publiczności bierze udział w rozprawach sądowych,  monitoruje ich przebieg i przekazuje Fundacji wyniki swoich obserwacji. Fundacja szkoli osoby chcące zostać Obserwatorami, a także zapewnia im formularze obserwacji oraz dostęp do panelu na stronie internetowej, który umożliwia wprowadzanie danych z obserwacji on-line. Dane pozyskane przez Obserwatorów stanowią podstawę raportów, przygotowywanych przez Fundację.

Termin szkolenia 15 marca 2021, g. 16 

Termin spotkania dotyczącego obserwacji rozpraw z art. 207 KK (znęcanie się nad osobą najbliższą) - odbędzie się 15 marca (poniedziałek) o godz. 16.00. Celem spotkania będzie ostateczne przygotowanie naszych obserwatorów do uczestnictwa w tych trudnych posiedzeniach, natomiast studenci socjologii lub pracy socjalnej, którzy się na nim pojawią, zdecydują czy chcą zaangażować się w nasz projekt. 

Więcej o całym badaniu na stronie internetowej.