Fundacja Ciszum we współpracy z Wydziałem Socjologii organizuje dla studentów trening kompetencji zawodowych w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego.

Chcesz poszerzyć swoje kompetencje zawodowe w obszarze pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi? Chcesz poznać ich perspektywę, aby lepiej zaplanować odpowiednie dla nich rozwiązania? Chcesz zrozumieć codzienne wyzwania ich rodzin, aby skutecznej zaangażować ich w proces zdrowienia? W trakim razie trening jest właśnie dla Ciebie!

Co zyskasz?
- poznasz etapy radzenia sobie z kryzysem psychicznym
- dowiesz się, jakie są realia życia z zaburzeniem psychicznym i jak wpływa ono na poszczególne sfery funkcjonowania młodej osoby oraz jej rodziny
- nauczysz się rozpoznawać stresory i strategie obronne osoby chorującej
- dowiesz się, jak określić ramy pracy z osobą żyjącą z zaburzeniem psychicznym i jej rodziną
- stworzysz plan rozwiązywania kryzysów oraz zapobiegania nawrotom.

Terminy spotkań: 25.03, 8.04, 15.04 w godzinach: 17.00-20.00. Łącznie przewiduje się 9 godzin szkolenia. Obecność wymagana jest na wszystkich trzech treningach.
Grupa treningowa: max 12 osób
Forma: zdalna (link do spotkania przesłany zostanie uczestnikom treningu)

Po zakończeniu treningu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział. Oprócz rejestracji elektronicznej, każdy uczestnik przed udziałem w szkoleniu zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej i przesłać go na adres Fundacji.

Rejestracja tylko poprzez stronę internetową: https://www.szkolaradzeniasobie.com/trening-dla-profesjonalistow 
Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do dra Ryszarda Necla na adres e-mail necel@amu.edu.pl 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 Ciszum