Grupa Compostela oferuje praktyki dla studentów trwające minimum 3 tygodnie (praktyki na miejscu: "in-person mobility") lub 30 dni (praktyki wirtualne). Wysokość grantu wynosi 600 Euro.

Studenci zainteresowani odbyciem stażu muszą do 16 kwietnia wysłać on-line (link znajduje się TUTAJnastępujące dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy on-line
  • CV po angielsku (w formacie Europass)
  • zaświadczenie, że dana osoba jest studentem I, II lub III stopnia uniwersytetu, należącego do Grupy Compostela
  • zeskanowaną kopię dowodu osobistego lub paszportu
  • średnią ocen z wszystkich poprzednich lat

Grupa Compostela przyzna 6 grantów (każdy w wysokości 650 Euro) sześciu wybranym studentom.
Szczegółowe informacje w Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej u Pani Joanny Janas, e-mail: joanna.janas@amu.edu.pl 

Więcej informacji o programie znajdziecie TUTAJ.