21 grudnia, na platformie Moodle zostały uruchomione testy poziomujące z języków obcych obowiązujące w roku akademickim 2020/2021. Wszyscy studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani są do rozwiązania testu obowiązkowo z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpoczną od drugiego semestru studiów. Testy poziomujące zostały przygotowane z następujących języków obcych: języka angielskiego, języka francuskiego, języka hiszpańskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, języka włoskiego. Na test przewidziano dwa terminy oraz termin poprawkowy (szczegóły w linkch na końcu artykułu).

Poniższe pliki zawierają wszystkie informacje organizacyjne.

TEST POZIOMUJĄCY - INFORMACJE ORGAZANICYJNE

TEST POZIOMUJĄCY - TERMINY