Szanowni Państwo, Studentki i Studenci Wydziału Socjologii UAM!

17 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Studenta. Z tej okazji składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia pomyślności akademickiej, ale też zawodowej i prywatnej.

A przede wszystkim chcemy powiedzieć, że bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. I jesteśmy dumni, że możemy współpracować w ramach zajęć.

Pandemia to trudny czas dla nas wszystkich. Liczyliśmy na to, że od października spotkamy się przynajmniej częściowo na żywo, na naszym Kampusie Ogrody. Z powodów epidemiologicznych musieliśmy jednak przenieść całość kształcenia na MS Teams. Wszyscy wciąż uczymy się tej nowej formy nauczania i dziękujemy za wzajemną wyrozumiałość w tym zakresie.

Jako Wydział Socjologii, jak i cały Uniwersytet, podejmujemy nowe działania i inicjatywy, które polepszą jakość kształcenia i sytuację studiowania.

W ramach zespołu dziekańskiego chcemy podjąć cykliczne spotkania z Radą Samorządu Studentów Wydziału Socjologii - po to, aby poznać studenckie oczekiwania i skonsultować planowane przez nas działania. Pierwsze takie spotkanie odbędzie się w najbliższy poniedziałek. Jeżeli chcielibyście podzielić się Waszymi pomysłami, możecie to zrobić kontaktując się z Waszymi przedstawicielami w Radzie.

Powołania do pełnienia funkcji kierowniczek kierunków otrzymały dwie Panie Profesor: prof. Magdalena Ziółkowska na kierunku socjologia oraz prof. Monika Oliwa-Ciesielska na kierunku praca socjalna. We współpracy z Panią Prodziekan, dr hab. Agnieszką Jeran, będą one zajmowały się organizacją procesu kształcenia.

Ważne jest dla nas, aby nasze relacje na Wydziale odbywały się w duchu równości i wzajemnego poszanowania. Dlatego w najbliższym czasie powołamy wydziałowego rzecznika etycznego. Będzie z nim można skonsultować się w sytuacjach, które są dla Was problematyczne w odniesieniu do relacji na Wydziale.

W ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza, na UAM realizowane są również konkursy skierowane do studentów. Można w ich ramach pozyskać dofinansowanie do podejmowanej aktywności naukowej, na przykład własnych projektów badawczych, zakupu literatury albo udziału w konferencjach. Obecnie do 30 listopada otwarty jest konkurs BESTStudentGRANT. Szczegóły na ten temat można znaleźć na stronach UAM.

Jesteśmy do Waszej dyspozycji w trakcie cotygodniowych dyżurów dydaktycznych, realizowanych zdalnie na MS Teams.

Życzymy zdrowia Wam wszystkim i Waszym bliskim. Cały czas czekamy na to, żeby spotkać się z Wami w salach wykładowych - gdy tylko będzie to możliwe.

 

Zespół dziekański i wykładowcy

Wydziału Socjologii UAM