Seminarium wydziałowe: "Pandemizacja granicy?". Zapraszamy na wydziałowe seminarium naukowe, które odbędzie się w poniedziałek 23 stycznia o godz. 9:45 w sali 4, budynek D. Wystąpienie pt. Pandemizacja granicy? Tożsamość polsko-niemieckiego pogranicza w perspektywie pandemii koronawirusa COVID-19. Wnioski z projektu badawczego DeReBord wygłoszą dr Łukasz Rogowski i dr Maciej Frąckowiak. Dodatkowe informacje: Seminarium wydziałowe: "Pandemizacja granicy?".

Zajęcia w językach obcych w ramach AMU-PIE. Zachęcamy do zgłaszania oferty zajęć dydaktycznych prowadzonych w języku obcym w roku akademickim 2023/2024. Potwierdzenia chęci kontynuowania prowadzenie dotychczasowych zajęć, jak również zgłoszenia nowych propozycji prosimy przesyłać do mgr Małgorzaty Błasiak-Dudy (mblasiak@amu.edu.pl) do dnia 27 stycznia. Na tej podstawie otrzymacie Państwo dalsze informacje związane z zajęciami AMU-PIE. Każda z osób pracujących na Wydziale Socjologii może prowadzić jedne zajęcia obcojęzyczne. Osoby studiujące na Wydziale Socjologii mogą wybierać jako fakultety zajęcia zgłoszone przez Wydział do oferty AMU-PIE. Szczegółowe informacje: Współpraca w ramach oferty edukacyjnej w językach obcych AMU-PIE.

Seminarium otwarte. W czwartek 26 stycznia o godzinie 17:00 na MS Teams odbędzie się kolejne seminarium otwarte Zakładu Teorii i Badań Praktyk Społecznych. Prof. Elizabeth Shove z Lancaster University wygłosi wykład pt. "Praktyki łączące: duże tematy w społeczeństwie i teorii społecznej". Szczegółowe informacje, w tym link do spotkania: Seminarium otwarte 26 stycznia.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Zofii Małkowicz. W poniedziałek 23 stycznia 2023 roku o godz. 11.00, na Wydziale Socjologii UAM, ul. Szamarzewskiego 89, budynek D, sala 107, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Zofii Małkowicz pt. „Sztuka i nauki społeczne. Współczesne relacje oraz ich uwarunkowania.” Szczegóły obrony dostępne na stronie wydziałowej: Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Zofii Małkowicz.

Warsztaty Dydaktyczne UAM. Zapraszamy do udziału w Warsztatach Dydaktycznych UAM, ogólnouniwersyteckim projekcie promującym inicjatywy łączące wymianę doświadczeń dydaktycznych oraz integrację środowiska nauczycieli akademickich. Osoby, które w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 chciałyby prowadzić kurs w ramach WD UAM, prosimy o wysłanie zgłoszenia do 6 lutego 2023 r. Szczegółowe informacje: Warsztaty Dydaktyczne UAM.

Zmiana organizacji zajęć dydaktycznych. Przypominamy o zmianach w planie zajęć w dniu 26 stycznia oraz 1-3 lutego br. Zmiany dotyczą również dyżurów dydaktycznych. Szczegóły na stronie: Zmiany w planie zajęć.

Procedura składania wniosków w konkursach NCN: SHENG oraz SONATINA. Termin zgłaszania wniosków do CWP upływa 22.02.2023r. Zamiar złożenia wniosku należy zgłosić mailowo na cwp@amu.edu.pl podając w treści maila typ wniosku oraz wydział. W załączeniu procedura składania wniosków w konkursach NCN, w wersji polskiej i angielskiej: