Publiczna obrona rozprawy doktorskiej. W poniedziałek 6 lutego o godzinie 10:00 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Kubackiej. Szczegółowe informacje na stronie: Obrona doktoratu.

Konkurs Miniatura 7. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór w konkursie Miniatura 7. Szczegółowe informacje na stronie: NCN Miniatura. Centrum Wsparcia Projektów UAM zachęca do możliwie szybkiego aplikowania w konkursie, co ma związek z faktem, że środki finansowe w konkursie są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków.

Warsztaty "Projekt szyty na miarę". Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Zachodnia zaprasza osoby zaangażowane w pozyskiwanie środków z Programu Horyzont EUROPA do udziału w warsztatach "Projekt szyty na miarę. Czyli jak się wpisać w temat konkursu w Horyzoncie Europa". Warsztaty odbędą się 14 lutego 2023 r. w godzinach 9.00-14.30 w formie stacjonarnej, w siedzibie Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego w Poznaniu, ul. Rubież 46, bud. H s.154. Formularz do zapisu na stronie: warsztaty.

Nowa procedura zakupu biletów. W związku z wygaśnięciem umowy pomiędzy Uniwersytetem a biurem podróży BlueSky na obsługę i zakup biletów lotniczych oraz kolejowych podczas zagranicznych podróży służbowych, w intranecie UAM zamieszczona została informacja o nowej procedurze dokonywania zakupu ww. biletów: nowa procedura.

Badania dotyczące ID-UB. Zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym, które ma służyć rozpoznaniu wyzwań wynikających z projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Ankieta jest dostępna pod adresem: badania ID-UB.