Zapraszamy na wydziałowe seminarium naukowe, które odbędzie się w poniedziałek 23 stycznia o godz. 9:45 w sali 4, budynek D. Wystąpienie pt. Pandemizacja granicy? Tożsamość polsko-niemieckiego pogranicza w perspektywie pandemii koronawirusa COVID-19. Wnioski z projektu badawczego DeReBord wygłoszą dr Łukasz Rogowski i dr Maciej Frąckowiak.

 

Jednym z efektów pandemii COVID-19 było tymczasowe zamknięcie wielu granic państwowych i przywrócenie kontroli granicznych. Dotyczyły to również państw w Strefie Schengen, w tym granicy polsko-niemieckiej, co można potraktować jako przejaw współczesnych procesów odtwarzania granicy (rebordering). Wpłynęło to w znacznym stopniu na życie w polsko-niemieckich dwumiastach, których funkcjonowanie w ogromnym stopniu oparte jest na transgranicznej wymianie i mobilności.

Na podstawie porównawczych badań jakościowych zrealizowanych przed i w trakcie zamknięcia granicy, przedstawimy, w jaki sposób ta sytuacja wpłynęła na tożsamość mieszkańców polsko-niemieckiego pogranicza. Zostanie to opisane na czterech poziomach: poczucie przynależności, wytwarzanie Obcego, krajobraz kulturowy, praktyki i rutyny graniczne.

Wystąpienie zostanie oparte na danych zebranych w ramach polsko-niemieckiego projektu badawczego DeReBord („Społeczno-przestrzenne transformacje na polsko-niemieckich obszarach przygranicznych. Praktyki zacierania i odtwarzania granicy”), który był realizowany w latach 2018-2022. W referacie zaprezentujemy również zastosowaną w projekcie metodologię badań.