Zapraszamy na kolejne spotkanie w cyklu seminariów otwartych "Użytki badawcze z teorii praktyk społecznych", które odbędzie się w formie zdalnej w czwartek 26 stycznia o godzinie 17:00. Elizabeth Shove z Lancaster University wygłosi wykład pt. "Praktyki łączące: duże tematy w społeczeństwie i teorii społecznej".

 

Link do spotkaniaElizabeth Shove "Praktyki łączące: duże tematy w społeczeństwie i teorii społecznej”

 

Niektórzy twierdzą, że teorie praktyk nadają się szczególnie i być może tylko do zajmowania się małymi aspektami świata społecznego.  W swoim wystąpieniu zaprezentuję przeciwny pogląd, twierdząc, że teorie praktyk mogą dotyczyć bardzo rozległych zagadnień, takich jak globalny handel, nierówności społeczne i zmiany klimatyczne.  Uważam, że warunkiem do tego jest lepsze zrozumienie, w jaki sposób praktyki łączą się w czasie i przestrzeni, a także jak ewoluują i zmieniają się formy tych powiązań.

Elizabeth Shove jest profesorem socjologii na Uniwersytecie w Lancaster. Jej ostatnie badania dotyczą kwestii zmiany praktyk społecznych oraz implikacji tej dynamiki dla życia codziennego, zapotrzebowania na energię i przemian klimatycznych. Wcześniejsze prace dotyczyły zagadnień konsumpcji, projektowania i kultury materialnej oraz zmieniających się przekonań na temat komfortu, czystości i wygody. Jest zainteresowana poszerzeniem zakresu teorii społecznej, wykorzystywanej w polityce publicznej. Autorka książek "Comfort, Cleanliness and Convenience: the social organization of normality" (Berg 2003), "The Dynamics of Social Practice" z Miką Pantzar i Mattem Watsonem (Sage 2012) oraz "Sustainable practices: social theory and climate change", zredagowana z Nicolą Spurling (Routledge 2013). Ostatnia praca: "Connecting Practices Large Topics in Society and Social Theory" (Routledge 2022).

 

Spotkanie jest częścią cyklu seminariów otwartych Zakładu Teorii i Badań Praktyk Społecznych Wydziału Socjologii UAM: seminaria otwarte "Użytki badawcze z teorii praktyk społecznych".

 

Some people say practice theories are especially and perhaps only good for addressing small aspects of the social world.  In this talk I take the opposite view, arguing that practice theories are capable of engaging with very large topics including world trade, social inequality and climate change.  I suggest that this depends on understanding how practices connect across space and time, and how forms of connectivity evolve and change.

Elizabeth Shove is Professor of Sociology at Lancaster University. Her recent research has been about how social practices change and about the implications of these dynamics for everyday life, energy demand and climate change. Previous work has explored aspects of consumption, design and material culture and changing conventions of comfort, cleanliness and convenience. She is interested in extending the range of social theory that is used in public policy. She is author of “Comfort, Cleanliness and Convenience: the social organization of normality” (Berg 2003). Her recent books include “The Dynamics of Social Practice” with Mika Pantzar and Matt Watson (Sage 2012) and “Sustainable practices: social theory and climate change”, edited with Nicola Spurling (Routledge 2013), and "Connecting Practices Large Topics in Society and Social Theory" (Routledge 2022)