Profesor Dobroniega Głębocka oraz doktor Natasza Doiczman-Łoboda zostały powołane w skład Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka. Gratulujemy!

Wydziałowe seminarium naukowe. Kolejne seminarium naukowe Wydziału Socjologii odbędzie się w najbliższy poniedziałek 8 lutego o godzinie 10:00 za pośrednictwem platformy MS Teams. W trakcie seminarium dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska przedstawi profil działalności naukowo-badawczej Zakładu Socjologii Jednostki i Relacji Społecznych. Seminarium rozpocznie się od krótkiego spotkania z p. Małgorzata Rychlik, kierującą Oddziałem Informacji i Transferu Wiedzy UAM, która przeprowadzi szkolenie dotyczące zasad wypełnienia tzw. oświadczenia nr 3, do którego złożenia zostaliśmy zobligowani niedawnym zarządzeniem JM Pani Rektor prof. Bogumiły Kaniewskiej.

Seminaria Otwarte Zakładu Teorii i Badań Praktyk Społecznych. Edycja 2021 seminariów pt. „Jakie nowe konstytucje?” będzie poświęcona poszukiwaniu nowych zasad organizujących życie społeczne wobec rozpadu wielu dotychczasowych konsensusów. Seminaria będą się odbywały raz w miesiącu. Pierwsze spotkanie w nowym cyklu jest zaplanowane na czwartek 11 lutego o godzinie 17:00 na MS Teams. Referat prof. Andrzeja Waśkiewicza pt. „Rewolucja konsumentów. Ekonomia współdzielenia jako nowa wizja ładu społecznego” będzie wstępem do dyskusji na ten temat. Szczegóły, w tym link do spotkania, na stronie internetowej.

Warsztaty online „Praca ze studentem w spektrum autyzmu”. Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami zaprasza pracowników dydaktycznych i doktorantów UAM do udziału w zdalnym szkoleniu z zakresu pracy ze studentem w spektrum autyzmu. Szkolenie ma umożliwić uczestnikom zdobycie wiedzy na temat zespołu Aspergera istotnej z punktu widzenia nauczyciela akademickiego. Więcej szczegółów, w tym formularz zgłoszeniowy, na stronie UAM.

Szkolenia NCN: oferta konkursowa 2021. Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach on-line, które odbędą się 8 lutego 2021 r. w zespole Oferta konkursowa 2021 na MS Teams. Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o kontakt: annsta4@amu.edu.pl. Jeśli są już Państwo członkiem zespołu, wystarczy dołączyć do wybranego wydarzenia w kalendarzu

  • godzina 8.30: Oferta wiosenna
  • godzina 9.30: NCN SHENG
  • godzina 10.30: NCBR LIDER 

Konkurs Study@research. 1 lutego 2021 r. uruchomiono kolejny konkurs w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”. Oferta skierowana jest do studentów UAM I roku studiów II stopnia lub czwartego roku studiów jednolitych magisterskich. Celem konkursu jest wspieranie kształcenia w powiązaniu z badaniami poprzez stymulowanie pracy naukowej studentów systemem grantów – indywidualnych lub zespołowych, realizowanych np. przez koła naukowe. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału oraz terminów składania wniosków znajdą Państwo na stronie konkursu oraz w Intranecie

Nowy konkurs sieci JPI Urban Europe. NCN ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące obszarów tematycznych związanych z rozwojem współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z 3 krajów biorących udział w konkursie. Termin składania wniosków wspólnych skróconych mija 15 kwietnia 2021 r. Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie Państwo na stronie NCN.

Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri. NCN po raz czwarty zaprasza jednostki naukowe do zgłaszania gotowości utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej w ramach swojej struktury organizacyjnej. O utworzenie Centrów Dioscuri mogą starać się instytucje naukowe, prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły. Aby wesprzeć instytucje naukowe w przygotowaniu zgłoszenia i przekazać informacje na temat procedury składania wniosków w ramach konkursu Dioscuri 4, zapraszamy do udziału w jednym z webinariów. Więcej informacji na stronie NCN. Zapraszamy.

Konkurs "Mój doktorat w 180 sekund" w rejonie Europy Środkowej. Konkurs organizuje Ośrodek Kultury Francuskiej wspólnie z Instytutem Francuskim w Polsce i partnerami wydarzenia. Uczestnicy będą mieli 3 minuty, żeby przedstawić temat swojego doktoratu w języku francuskim. Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny TUTAJ.

Konkurs "Czym jest dla Ciebie udział w protestach społecznych". Prace w konkursie organizowanym przez Zakład Socjologii Cywilizacji naszego Wydziału można przesyłać do 14 lutego. Zachęcamy do rozpowszechniania informacji o konkursie. Szczegóły na stronie internetowej.

„Życie w Limbo – o badaniu doświadczenia uchodźców”. Przypominamy o seminarium współorganizowanym przez nasz Wydział we współpracy z Fundacją Znanieckiego. Poniedziałek 8 lutego, godzina 18:00. Szczegóły, w tym link do spotkania, TUTAJ.