W Wydawnictwie Universitas ukazała się książka profesora Marka Krajewskiego pt. "(Nie)nawidzenia. Świat przez nienawiść". Więcej na temat publikacji TUTAJ. Gratulujemy!

Webinarium Ośrodka Wsparcia Kształcenia na Odlegość. W cyklu Cyfrowy UAM odbędzie się webinarium dotyczące zaliczeń i egzaminów zdalnych w sesji zimowej roku akademickiego 2020/2021. Szczegóły, w tym program i link do spotkania, na stronie internetowej.

Warsztaty dydaktyczne UAM. Osoby, które chciałyby prowadzić kurs w ramach ogólnouniwersyteckiego projektu Warsztaty Dydaktyczne, prosimy o wysłanie zgłoszenia do 17 lutego 2021 r. Ewentualne pytania dotyczące zgłaszania i organizacji warsztatów można kierować na adres jakosc@amu.edu.pl. Więcej informacji w intranecie UAM.

Warsztaty online "Praca ze studentem ze spektrum autyzmu". Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami serdecznie zaprasza pracowników dydaktycznych i doktorantów UAM do udziału w zdalnym szkoleniu z zakresu pracy ze studentem w spektrum autyzmu. Szczegółowe informacje i terminy spotkań na stronie internetowej.

Seminarium naukowe pt. „Życie w Limbo – o badaniu doświadczenia uchodźców”. Fundacja Znanieckiego we współpracy z Wydziałem Socjologii UAM, Polskim Towarzystwem Socjologicznym (Oddział Poznański) i Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk zaprasza 8 lutego 2021 r. na seminarium pt. „Życie w Limbo – o badaniu doświadczenia uchodźców. Badania etnograficzne w obozie dla uchodźców w południowych Włoszech”. Badania zaprezentuje prof. CC dr hab. Izabela Wagner-Saffray (Instytut Socjologii Collegium Civitas), udział wezmą prof. UAM dr hab. Jakub Isański (WS UAM) i prof. UAM dr hab. Izabella Main (CeBaM UAM). Prowadzenie: dr Łukasz Skoczylas (WS UAM). Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu, którego celem jest upowszechnienie wyników współcześnie prowadzonych badań socjologicznych. Seminaria odbywają się w stulecie założenia w Poznaniu Polskiego Instytutu Socjologicznego. Więcej szczegółów TUTAJ.

Ankieta potrzeb projektowych Centrum Wsparcia Projektów UAM. Zespół Centrum Wsparcia Projektów zaprasza do udziału w ankiecie dotyczącej potrzeb naukowców w odniesieniu do konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Celem ankiety jest poznanie Państwa opinii, oczekiwań oraz możliwości wsparcia w przygotowywaniu wniosków o finansowanie projektu badawczego. Anonimowa ankieta jest dostępna TUTAJ.

Wymiana akademicka na bazie umów bilateralnych. Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej zachęca studentów i doktorantów do wyjazdów zagranicznych w ramach umów bilateralnych. Na stronie UAM można na znaleźć listę bilateralnych porozumień o współpracy naukowej i wymianie akademickiej, które nasz Uniwersytet zawarł z zagranicznymi uczelniami i instytucjami szkolnictwa wyższego na całym świecie. Utworzony katalog pozwala między innymi na poznanie oferty uczelni partnerskich, na które studenci i naukowcy mogą wyjechać na wymianę bilateralną oraz ułatwia znalezienie partnerów do tworzenia międzynarodowych zespołów badawczych i realizacji projektów naukowych. Więcej o współpracy bilateralnej można znaleźć w artykule "Życia Uniwersyteckiego".