Zapraszamy na wydziałowe seminarium naukowe, które odbędzie się w poniedziałek 18 stycznia o godzinie 10:00. Podczas spotkania prof. Dobroniega Głębocka oraz dr hab. Mariola Racław (ISNS UW) przedstawią założenia artykułu pt. "Unmasking Features of the State of the Epidemic: What is the Uniqueness of the Position of Older People in Poland". Seminarium odbędzie się w formie zdalnej na wydziałowym zespole MS Teams. Dołączyć można klikając link do spotkania.

 

W ramach prezentacji przedstawione zostaną założenia artykułu złożonego do monografii pt. Ageing and COVID-19 (wydawnictwo Routledge). Celem artykułu jest analiza charakterystyk / cech pozycji społecznej osób starszych ujawnionych w okresie pandemii oraz wskazanie na wyzwania, jakie niosą one dla rozwijającej się w Polsce pracy socjalnej z osobami starszymi.  

W naszym kraju od początku epidemii (oficjalnie połowa marca 2020 r.) do początku czerwca 2020 r. zmarło 1115 osób, z czego ponad 750 miało więcej niż 70 lat. Upowszechniane informacje dotyczące zagrożenia zakażeniem i śmiertelnością z powodu COVID-19 eksponowały krytyczną sytuację osób starszych, jako subpopulacji obarczonej ryzykiem zgonu wynikającego z posiadania chorób współistniejących. Uznajemy, że wprowadzenie stanu epidemii w Polsce wraz z zasadami dyskryminacji pozytywnej osób starszych (np. w zakresie dostępu do artykułów sklepowych tzw. „godziny dla seniora”, zalecenia szczególnej ochrony poprzez zwiększenie fizycznego dystansu) ukazało rzeczywiste tendencje izolacji społecznej i selekcji społecznej (opartej o prymat przetrwania populacji), zakorzenione w społeczeństwie. Ujawnione zakażenia i wzrost śmiertelności w domach pomocy społecznej, konieczność reglamentowania sprzętu medycznego (np. respiratorów), izolowanie od innych grup społecznych, uzasadnione kwestiami zdrowia publicznego, de facto odkryły deficyt opiekuńczości na różnych poziomach: rodziny, środowisk lokalnych oraz struktur państwowych. Fizyczna ochrona życia stawała się przyczyną społecznej śmierci.

W związku z niepokojącymi zjawiskami izolacji i selekcji społecznej osób starszych oraz obecnością praktyk dyskryminacyjnych, nie w pełni ujawnianych w publicznym dyskursie, stawiamy pytania o sposoby wzmacniania potencjałów opiekuńczych rodziny oraz społeczności (family care potentials, local community care potentials). Nowe tendencje w kształtujących się aktualnie polach: polityki senioralnej i „srebrnej” pracy socjalnej, powinny prowadzić do wzmacniania tych potencjałów, aby ochrona prawa do życia osób starszych w Polsce, zaistniała w pełnym wymiarze, zarówno fizycznym, jak i społecznym.