Profesor Rafał Drozdowski został powołany do Rady Uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na kadencję 2021-2025.

Rada jest ciałem nadzorczo-doradczym uczelni. W jej skład wchodzi 9 osób: czworo pracowników Uniwersytetu, cztery osoby spoza UAM oraz Przewodnicząca Samorządu Studenckiego. Więcej na ten temat TUTAJ.

Profesor Drozdowski kontynuuje swoją pracę w Radzie Uczelni w drugiej z rzędu kadencji. Gratulujemy!