W Wydawnictwie Universitas ukazała się najnowsza książka profesora Marka Krajewskiego pt. "(Nie)nawidzenia. Świat przez nienawiść".

Autor tak między innymi odpowiada we wstępie na pytanie o to, dlaczego książka powstała: Konieczne wydało mi się zareagowanie na plenienie się dziś nienawiści, ale też na to, iż walka z nią zazwyczaj wyprzedza próbę jej zrozumienia. Chciałem więc uczynić nienawiść bardziej uchwytną poznawczo i to w tej jej formie, która jest najbardziej aktualna, a więc zapośredniczonej sieciowo, silnie zmedializowanej, o potencjalnie globalnym charakterze, niebędącej przy tym prostą relacją: nienawistnika i nienawidzonego, ale niezwykle skomplikowanym układem wiążącym ze sobą ludzi, technologie, reprezentacje, przedmioty, ideologie i wielu innych aktorów.

Więcej na temat publikacji na stronie wydawnictwa.

Gratulujemy!