Zmarł profesor Wojciech Burszta. 5 lutego zmarł prof. Wojciech Burszta - wybitny badacz kultury, dawny wykładowca naszego Wydziału. Wspomnienie o Zmarłym można przeczytać na stronie internetowej, a także posłuchać w ramach podcastu - rozmowy z prof. Waldemarem Kuligowskim.

Zmarł profesor Władysław Misiak. 4 lutego zmarł prof. Władysław Misiak, socjolog i badacz miasta z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wspomnienie o Zmarłym można przeczytać na stronie internetowej.

Uruchomiona została wydziałowa rekrutacja na stypendia wyjazdowe w ramach programu Erasmus+. Wnioski dotyczące wyjazdów pracowniczych i studenckich można składać do 7 marca. Szczegółowe informacje na stronie internetowej oraz u wydziałowego koordynatora programu Erasmus+, dra Filipa Schmidta (fschmidt@amu.edu.pl). Przed zakończeniem rekrutacji odbędzie się również spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdów - o jego terminie będziemy informować.

Nabór na stypendia Fulbrighta. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza nabór na dwa rodzaje stypendiów. Fulbright Junior Research Award to stypendia dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych przeznaczone na realizację własnego projektu badawczego w USA powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Fulbright Senior Award to program umożliwiający pracownikom polskich instytucji akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucjach goszczących w USA. Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2022/2023 trwa do 28 maja 2021. Szczegółowych informacji udziela p. Joanna Janas (Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej UAM), dostępne są również na stronie internetowej Komisji Fulbrighta.

"Stan Rzeczy" - call for papers. Czasopismo „Stan Rzeczy” wydawane przez Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza nabór artykułów do numeru pt. "Drapieżne tożsamości". Abstrakty planowanych tekstów należy przesyłać do 28 lutego 2021 roku. Szczegółowe informacje na stronie czasopisma.

Center for American Studies zaprasza do udziału w kursach online: Presenting and Publishing in English Made Easy (26-28 lutego) oraz Negotiation Strategies & Techniques Made Easy (5-7 marca). Szczegóły na stronach wydarzeń każdego z kursów.