Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+. Spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych wyjazdami odbędą się w poniedziałek 1 marca na MS Teams. Do spotkań można dołączyć klikając w linki:

Spotkanie informacyjne dla studentów i doktorantów: 1 marca, godzina 11:30

Spotkanie informacyjne dla pracowników: 1 marca, godzina 12:15

 

Wyjazdy dla studentów na studia muszą zostać zrealizowane w roku akademickim 2021/2022, a na praktyki - między kwietniem 2021 a marcem 2022. Wyjazdy dla wykładowców, pracowników administracyjnych i technicznych muszą zostać zrealizowane między marcem 2021 a kwietniem 2022 roku.

We wszystkich przypadkach realizacja wyjazdu musi być zgodna z aktualnymi przepisami i wytycznymi dotyczącymi pandemii COVID-19, obowiązującymi na UAM, w Polsce, w kraju docelowym i w instytucji przyjmującej.

Rekrutacja trwa do 7 marca br. i do tego dnia można składać odpowiednie wnioski. Regulaminy przyznawania stypendiów wyjazdowych znajdują się w załącznikach.

W razie pytań dotyczących rekrutacji lub programu Erasmus+ zapraszamy do kontaktu z Wydziałowym Koordynatorem Erasmus+, którym jest dr Filip Schmidt (fschmidt@amu.edu.pl). 

Zasady rekrutacji na wyjazdy studenckie na studia

Zasady rekrutacji na wyjazdy studenckie na praktyki

Wyjazdy stypendialne dla nauczycieli akademickich

Wyjazdy stypendialne dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

EU flag Erasmus 240