DO UCZESTNICZEK/KÓW PROTESTÓW SPOŁECZNYCH W POZNANIU I WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM JESIEŃ 2020 

Zakład Socjologii Cywilizacji Wydziału Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ogłasza konkurs na najlepszą wypowiedź na temat

 „CZYM JEST DLA CIEBIE UDZIAŁ W PROTESTACH OBYWATELSKICH?” 

I nagroda 3 000 zł, II nagroda 2 000 zł, III nagroda 1 000 zł  

 

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich  mieszkańców Wielkopolski, także tych, którzy tu tylko studiują, uczą się lub pracują,  bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, światopogląd czy poglądy polityczne, którzy przynajmniej raz począwszy od 22 października 2020 wzięli udział w proteście. Komitet Konkursowy będzie oceniał wyłącznie szczerość, szczegółowość i refleksyjność odpowiedzi,  a nie poprawność ortograficzną i gramatyczną, polityczną czy obyczajową.  

Jeżeli nadesłana zostanie znaczna liczba wypowiedzi, Zakład, opublikuje najlepsze odpowiedzi pod pseudonimami (godłami) lub nazwiskami, zależnie od wyrażonej przez autorkę/ra zgody.  

Każda praca powinna liczyć sobie co najmniej (im więcej tym lepiej) 12 tys. znaków (ok. 6 stron) i zawierać następujące informacje: 

 1. Czy uczestniczyłaś/eś już wcześniej, przed 22 października 2020 w jakichś protestach, np. w  manifestacjach, happeningach, „spacerach”, wiecach, zbieraniu podpisów itp. akcjach? Jeżeli tak, to czego one dotyczyły? 
 2. Opisz swoje uczestnictwo w protestach po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 22 października. W ilu takich protestach uczestniczyłaś/eś? W jakich miejscowościach i miejscach? W jakim charakterze? Jakie symbole, hasła itp. trzymałaś/eś w ręku, miałaś/eś na sobie? 
 3. Opisz jak najdokładniej powody dla których wzięłaś/wziąłeś udział w tych protestach? Co Cię do tego skłoniło?  
 4. Opisz jaki był stosunek Twojego otoczenia do tych protestów? Rodziny? Partnera/rki? Przyjaciół? Jak zareagowali na Twój udział w protestach? Czy wspierali Cię czy krytykowali lub, przestrzegali przed udziałem? 
 5. Jakie hasła, okrzyki, wystąpienia, sytuacje najbardziej utkwiły Ci w pamięci? 
 6. Jak sądzisz, czego domagały/li się uczestniczki/y protestów? A jakie postulaty były/są dla Ciebie osobiście najważniejsze? Co chciałabyś/chciałbyś dzięki nim osiągnąć? 
 7. Jak sądzisz, przeciwko komu te protesty były skierowane? Kto był ich adresatem? 
 8. Co sądzisz ogólnie o zachowaniu uczestniczek/ów protestów? 
 9. A jak oceniasz reakcje przechodniów, policji, władz miasta, lokalnych polityków, lokalnej prasy, radia i telewizji, pracodawców i innych grup i środowisk na te protesty? 
 10. Czy mogłaby/mógłbyś krótko opisać jak wyglądał jeden wybrany przez Ciebie dzień, w którym uczestniczyłaś/uczestniczyłeś w protestach?
 11. Jak sądzisz, co będzie dalej, jakie będą bliskie, a jakie bardziej odległe konsekwencje tych protestów? Jak wyobrażasz sobie Polskę po zakończeniu tych protestów?  
 12. A o jaką Polskę walczysz? Jakiej zmiany oczekujesz? 
 13. Napisz proszę parę zdań o tym,  co jest dla Ciebie w życiu najważniejsze? 
 14. Ewentualnie inne uwagi, refleksje itp., które chciałabyś/chciałbyś dołączyć. 
 15. Na zakończenie napisz proszę parę słów o sobie (płeć, rocznik, miejscowość, w której mieszkasz, wykształcenie, itp.). 

 

Odpowiedzi powinny zostać wysłane mailem na adres badanie-protestow@o365.amu.edu.pl do 14 lutego 2021 roku.

Każda wypowiedź konkursowa powinna być anonimowa, podpisana jedynie godłem lub pseudonimem. Uczestnicy konkursu powinni wysłać dwa pliki. Plik pierwszy zatytułowany Pseudonim_protest (np. Kunegunda_protest), plik drugi z danymi (imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres mailowy) zatytułowany Pseudonim_dane (np. Kunegunda_dane). Organizatorzy konkursu dołożą wszelkich starań, żeby chronić anonimowość uczestników, nie tylko w trakcie, ale także po zakończeniu konkursu, jeżeli wyrażą oni takie życzenie. Jednocześnie prosimy o niewymienianie  w przesłanych materiałach żadnych danych personalnych osób trzecich, o ile nie są to osoby tzw. publiczne.

Regulamin konkursu jest dostępny TUTAJ.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 3 maja 2021 roku.

Wszelkie pytania dotyczące szczegółów tego konkursu proszę kierować na adres krzysztof.podemski@amu.edu.pl