Seminarium wydziałowe. W najbliższy poniedziałek 16 listopada, w godzinach 10:00-11:30, odbędzie się pierwsze z tegorocznych naukowych seminariów Wydziału Socjologii. W tym roku ma ono zmodyfikowana formułę, w ramach której działające na naszym wydziale zakłady oraz pracownia będą prezentować swój profil naukowo-badawczy. Planowany cykl spotkań rozpocznie referat prof. dra hab. Marka Krajewskiego, który zaprezentuje osiągnięcia i plany badawcze Zakładu Teorii i Badań Praktyk Społecznych. Po wygłoszonym referacie będzie możliwość komentowania wystąpienia oraz zadawania pytań prelegentowi.

Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, na naszym Wydziale trwają prace nad powołaniem rzecznika etycznego. Jednocześnie informujemy i przypominamy, że wszelkie sporne sprawy związane z nierównym traktowaniem można rozwiązywać z pomocą pełnomocnika Rektora ds. równego traktowania.

Konkurs im. Floriana Znanieckiego - na najlepszą pracę magisterską z zakresu socjologii. Regulamin konkursu dostępny na stronie organizatora. Termin zgłaszania prac do 23 listopada 2020 r., na adres anna.niedzwiedzinska@amu.edu.pl.

Konkursy grantowe SONATA, OPUS, PRELUDIUM BIS oraz BEETHOVEN CLASSIC – formularze wniosków, są już dostępne w systemie OSF.

Wykład prof. Jana Kubika "Zmitologizowana wyobraźnia populistyczna i karnawałowy bunt". Wykład odbędzie się 19 listopada o godz. 18:00 w ramach Spotkań Mistrzowskich Instytutu Socjologii UJ. Szczegóły, w tym link do spotkania, na stronie internetowej.