Jednostką odpowiedzialną za organizację zajęć sportowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS). Zajęcia odbywają się na nowoczesnych, profesjonalnie wyposażonych obiektach sportowych naszej Uczelni. Prezentację obiektów zamieszczono w poniżej. Regulaminy zaliczenia przedmiotu są dostępne na stronie internetowej www.swfis.amu.edu.pl 

Prezentacja SWFiS.pdf