Zobacz, jakie przysługują Ci prawa w miejscu pracy! Sprawdź, do czego zobowiązują Twojego pracodawcę przepisy! Dowiedz się, czego pracodawca może od Ciebie wymagać! Zapisz się na szkolenie prowadzone przez poznańską adwokatkę specjalnie dla studentek i studentów socjologii i pracy socjalnej!

 

Nasz Wydział organizuje kolejną edycję szkolenia dotyczącego prawa pracy oraz umów cywilno-prawnych związanych z wykonywaniem pracy. 

Szkolenie odbędzie się w dniu 17.05.2022 od godz. 09:45 w formie stacjonarnej. Uczestnictwo dla studentek i studentów Wydziału Socjologii jest bezpłatne. Udział w szkoleniu nie zwalnia z obecności na innych zajęciach.

Zapisy u dr. Łukasza Skoczylasa: luke@amu.edu.pl