Studenci UAM będący obywatelami Ukrainy mogą ubiegać się o stypendia im. dr Jana Kulczyka. Stypendia przyznawane są studentom według poniższych kryteriów:

  • wyniki w nauce, z zastrzeżeniem, że Stypendium otrzymać może jedynie Wnioskodawca, którego średnia ocen wynosi co najmniej 4,5;
  • osiągnięcia naukowe;
  • aktywność na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • uzupełniającym kryterium może być udokumentowana trudna sytuacja materialna Wnioskodawcy.

Dokumenty, które powinni złożyć studenci:

  1. Wniosek (formularz poniżej).
  2. Podanie.
  3. CV, maksymalnie 2 strony formatu A4.
  4. Oświadczenie do celów rozliczeniowych na wydrukowanym formularzu (wzór poniżej).

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa studenci Wydziału Socjologii zainteresowani uzyskaniem stypendium składają dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając je na adres e-mailowy Biur Obsługi Wydziału Socjologii - marzena.pawlowska@amu.edu.pl do dnia 28.01.2022.

Dokumenty w języku polskim:

Regulamin stypendiów

Wniosek o stypendium

Oświadczenie do celów rozliczeniowych

Opis procedury

Dokumenty w języku angielskim:

Scholarship Award Rules

Application Form

Statement for tax purposes