Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia wszystkie zajęcia pomiędzy 20 grudnia 2021 r. a 9 stycznia 2022 r. będą się odbywały w formie zdalnej. Treść zarządzenia zamieszczono w poniżej.

Zarządzenie Rektora UAM nr 154/2021/2022