Wyjazdy Erasmus+ dla pracowniczek i pracowników. Wydział nadal dysponuje niewykorzystanymi środkami, umożliwiającymi pracownikom będącym lub niebędącym nauczycielami akademickimi spędzenie kilku dni na dowolnej uczelni zagranicznej uczestniczącej w programie Erasmus+, z którą współpracujemy lub z którą samemu nawiąże się kontakt. Na wyjazd otrzymuje się ryczałt na dojazd (zależnie od odległości do pokonania) oraz diety pobytowe (140-180 EUR dziennie). Wyjazd należy zrealizować do kwietnia 2022 r. Rekrutacja jest odtąd prowadzona w trybie ciągłym, do wyczerpania wydziałowej puli środków. W razie pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorem wydziałowym Erasmus+ Filipem Schmidtem (fschmidt@amu.edu.pl) oraz uczelnianym Biurem Erasmus+ (erasmus@amu.edu.pl). Szczegółowe informacje, w tym opis prostego wniosku, który należy złożyć oraz kryteriów rekrutacji, można znaleźć w plikach: nauczyciele akademiccy  pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Szczepienia przeciw COVID-19. W intranecie UAM zamieszczony został komunikat dotyczący szczepień przeciwko COVID-19 dla pracowników, doktorantów, studentów UAM oraz członków rodzin w/w grup.

Warsztaty online "Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku". Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami zaprasza na szkolenia skierowanych do kadry dydaktycznej i doktorantów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu "Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku". Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń dostępne są w formularzach zgłoszeniowych. Informacje o kolejnych planowanych szkoleniach systematycznie pojawiać się będą na stronie internetowej. Obecnie trwa rekrutacja do kolejnych grup szkoleniowych:

  • Praca ze studentem w spektrum autyzmu, zgłoszenia TUTAJ
  • Praca ze studentem z trudnościami natury psychicznej i poznawczej, zgłoszenia TUTAJ
  • Tworzenie dostępnych materiałów dydaktycznych, zgłoszenia TUTAJ.

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka. Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka za rok akademicki 2020/2021. Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa, osoby zainteresowane składają dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając je na adresy e-mailowe Biura Obsługi Studenta (studenci studiów I i II st.) honorka@amu.edu.pl lub Biura Szkoły Doktorskiej (doktoranci) sdns@amu.edu.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja 2021 r. Więcej szczegółów na stronie wydziału.

Wykład pt. „Cultural and Social Dynamics: Florian Znaniecki’s Legacy for the Future”. Zapraszamy do uczestnictwa w wykładzie prof. Elżbiety Hałas w ramach prestiżowego cyklu Florian Znaniecki Lecture at Illinois, organizowanego przez University of Illinois Urbana-Champaign. Wykład odbędzie się w czwartek 6 maja br. o godzinie 16:00 czasu środkowoeuropejskiego CET (09:00 CT). Uczestniczyć można zdalnie poprzez aplikację Zoom. Więcej informacji na stronie Uniwersytetu. Link do wydarzenia TUTAJ.

Badania dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Zespół Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami zaprasza do udziału w badaniach jakościowych oraz ilościowych dotyczących wspierania osób z niepełnosprawnościami na naszym uniwersytecie. Wyniki badania pozwolą na ocenę istniejących na UAM rozwiązań oraz identyfikację barier architektonicznych, informacyjno-komunikacyjnych i cyfrowych, na które napotykają osoby z niepełnosprawnościami studiujące na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Więcej informacji wraz z formularzami zgłoszeniowymi znajdą Państwo w intranecie UAM. Zapraszamy do udziału w badaniach.