Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka za rok akademicki 2020/2021. Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Dokumenty, które powinni złożyć studenci i doktoranci:
1. Podanie.
2. CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4.
3. Wniosek o stypendium (formularz poniżej).
4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz poniżej).

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa, osoby zainteresowane składają dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając je na adresy e-mailowe Biura Obsługi Studenta (studenci studiów I i II st.) honorka@amu.edu.pl lub Biura Szkoły Doktorskiej (doktoranci) sdns@amu.edu.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja 2021 r. Aplikacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje do pobrania znajdują się poniżej.

  • Procedura (oficjalny list) - POKAŻ
  • Wniosek o stypendium (studenci) - POBIERZ
  • Oświadczenie studenta - POBIERZ
  • Wniosek o stypendium (doktoranci) - POBIERZ
  • Oświadczenie doktoranta - POBIERZ