Centrum Wsparcia Projektów UAM mianowało Panią Barbarę Pawlak-Bryzek na stanowisko Koordynatora Zespołu w Sekcji Operacyjnej na Kampusie Ogrody.
Pani Barbara Pawlak-Bryzek od 19 października 2020 r. będzie udzielać wsparcia pracownikom naukowym naszego Kampusu w zakresie przygotowania i składania aplikacji grantowych. W zakładce Centrum Wsparcia Projektów w dziale współpraca zamieszczono szczegółowe informacje na temat możliwości kontaktu z koordynatorem.