25 kwietnia 2022 roku ogłoszony został konkurs BESTStudentCAMP 2022 (konkurs IDUB nr 062, zad. 39), którego celem jest wsparcie studentów na początkowym etapie studiów poprzez wyposażenie ich w umiejętności badawcze i kompetencje miękkie przydatne w pracy naukowej.

 

Szkoła Letnia BESTStudentCAMP 2022 odbędzie się w Zespole Pałacowo-Parkowym UAM w Gułtowach, w dniach 27 września – 1 października 2022 r. W ramach Szkoły Letniej zostaną zaproponowane zajęcia m.in z:

  • umiejętności prezentowania wraz z tworzeniem prezentacji Power Point,
  • umiejętności aplikacji o studenckie granty, w tym o Diamentowy Grant,
  • emisji głosu i jej wpływu na wizerunek zawodowy,
  • etykiety akademickiej,
  • umiejętności efektywnego myślenia i działania.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: BESTStudentCAMP 2022