Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, ogłoszonego przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na najlepszą pracę z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Konkurs obejmuje następujące kategorie:
· najlepsza praca licencjacka,
· najlepsza praca magisterska,
· najlepsza praca doktorska.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które w okresie między 1 stycznia 2018 r. a 30 czerwca 2021 r. obroniły pracę licencjacką, magisterską lub doktorską na polskiej uczelni w dowolnej dyscyplinie naukowej.

Wymagania dotyczące prac:
· Temat pracy powinien bezpośrednio dotyczyć ubezpieczeń społecznych.
· Wymaganym językiem pracy jest język polski.
· Pracę do konkursu można zgłosić tylko raz.

Jak należy zgłosić prace do konkursu:
Komplet dokumentacji na konkurs należy przesyłać na adres konkurs_zus@zus.pl .
Dokumentację należy przesłać w formacie DOC lub PDF.
W temacie albo tytule maila przekazującego dokumentację należy wpisać: „Konkurs Prezesa Zakładu ubezpieczeń Społecznych na najlepszą prace dyplomową".
Komplet dokumentacji obejmuje:
a. manuskrypt pracy w formie pliku DOC lub PDF,
b. skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1 do Regulaminu),
c. streszczenie pracy (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami w formacie DOC lub PDF), określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski,
d. skan zaświadczenia wydanego przez władze uczelni potwierdzającego uzyskaną ocenę z pracy – w przypadku prac licencjackich i magisterskich,
e. informację o terminie obrony pracy (zał. nr 2 do Regulaminu)
f. krótki biogram autora, promotora pracy oraz promotora pomocniczego, jeżeli został on powołany,
g. skan dyplomu ukończenia studiów lub nadania stopnia naukowego doktora.
WAŻNE: Zgłoszenia przesłane w formie papierowej albo na inny adres e-mail nie będą rozpatrywane.

Laureaci konkursu oraz ich promotorzy otrzymają nagrodę finansową, a prace zostaną opublikowane nakładem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Najważniejsze terminy to:
30 września 2021 r. – zgłoszenie prac do konkursu,
grudzień 2021 r. – ogłoszenie laureatów,
30 czerwca 2022 r. – publikacja nagrodzonych prac.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami znajdziecie Państwo na stronie internetowej (TUTAJ). Tam również znajduje się link do filmiku o konkursie na najlepsze prace z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Kontakt do organizatorów konkursu: konkurs_zus@zus.pl oraz robert.marczak@zus.pl.

Serdecznie zachęcamy absolwentów studiów wyższych, studentów i doktorantów do wzięcia udziału w konkursie.