Jeszcze do 15 lipca trwa 12. Badanie Jakości Kształcenia na UAM. Anonimowy kwestionariusz jest dostępny w systemie usosweb.amu.edu.pl i ankieter.amu.edu.pl. Jego wypełnienie nie powinno zająć więcej niż kilka minut.

Tegoroczna edycja badania została zmodyfikowana pod kątem oceny przebiegu kształcenia w trybie zdalnym.

 

Udział w badaniu mogą wziąć wszystkie studentki i studenci, doktorantki i doktoranci oraz pracowniczki i pracownicy dydaktyczni i badawczo-dydaktyczni. Do udziału w badaniu zaprasza Pani Prorektor, prof. Joanna Wójcik.

Do wypełnienia serdecznie zaprasza również Pani Dziekan Wydziału Socjologii, prof. Aldona Żurek. Na odpowiedniej stronie internetowej (TUTAJ) można sprawdzić, ile ankiet zostało wypełnionych przez studentki i studentów poszczególnych wydziałów i kierunków. Wydziały, wśród których wypełnione zostanie najwięcej ankiet, otrzymają nagrodę w wysokości 3000 zł. Będzie ona mogła być wydatkowana na cel uzgodniony przez dziekana z Radą Samorządu Studentów.